Leven naast de Gentse Kanaalzone

Evergem ligt naast het kanaal Gent-Terneuzen. De dorpskernen van Kerkbrugge, Doornzele en Rieme palen aan North Sea Port, het havengebied van Gent. Meer dan 97.000 mensen hebben direct en indirect hun job te danken aan deze haven. Werken en wonen goed laten samengaan, dat is het streefdoel. Lees hier meer over:

 

Koppelingsgebieden

Om de leefbaarheid in onze dorpskernen te garanderen, zijn onder meer koppelingsgebieden voorzien. Dit zijn gebieden die de woonkernen en de industriegebieden van elkaar scheiden en op termijn een belangrijke bufferende functie zullen hebben. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft de voorbije jaren plannen uitgewerkt voor de invulling van deze koppelingsgebieden. 

 • Koppelingsgebieden Langerbrugge-Zuid
  In het parkgebied wordt een deel van de veilige fietsverbinding tussen het veer van Langerbrugge en het veer van Terdonk voorzien. Een nieuw bos zal voor bijkomende buffering zorgen. Een deel van dit bos wordt voor de jonge buurtbewoners ingericht als speelbos. In een ander deel van het bos ligt de focus op natte natuur. Centraal in het park komt een verharde wandellus die verbinding vormt met de verschillende zones van het park: het speelbos, de voormalige omwalde tankensite ingericht als ontmoetingspunt in het park, de zone met de voormalige velodroom en de natuurzone.
 • Koppelingsgebieden Doornzele-Kanaalzijde
  Dit parkgebied is ongeveer 4,5 hectare groot. Ook hier komt in een deel van het park een speelbos en wandelpaden. Het andere deel van het park krijgt een meer natuurlijke inrichting. Op de voormalige oude spoorwegbedding wordt een deel van het fietspad tussen de beide veren aangelegd.
 • Koppelingsgebieden Rieme-Oost
  De voormalige zone van Total wordt zeer bosrijk ingericht als brede bosbuffer tussen de bedrijven/toekomstige havenweg en de bewoning van Rieme. De zone van de steenfabriek zal gesaneerd worden en ingericht als een groen park en een ontmoetingsplaats voor de bewoners van Rieme.
 • Koppelingsgebieden Rieme-Noord
  Dit gebied wordt omgevormd tot een landschappelijk aantrekkelijk en afschermend gemengd landbouwgebied. De bestaande landbouwbedrijven kunnen er hun activiteiten verder zetten. Zij worden via het landschapsfonds Gentse kanaalzone nog verder gestimuleerd om de bestaande landschappelijke structuur van het gebied te versterken door bijkomende kleine landschapselementen aan te planten.
 • Koppelingsgebieden Doornzele-Zuid en Kerkbrugge-Oost
  Deze koppelingsgebieden vormen de verbinding tussen de twee parken Langerbrugge-Zuid en Doornzele-Kanaalzijde. Hier wordt de fietsverbinding tussen de beide veren afgewerkt. Langs deze fietsas komen veel struiken en bomen die samen met de kleine bosjes een buffer zullen vormen tussen de woonkernen van Kerkbrugge en Doornzele en het industriegebied ‘Grote Nest’.
 • Koppelingsgebieden Rieme-Zuid en Doornzele-Noord
  Hier werden er oeverzwaluwwanden gerealiseerd en bossen aangelegd die als buffer dienen. Voor de recreant werden een aantal fiets- en wandelpaden aangelegd die slingeren tussen de bosjes en langs de natuurzones. Voor de jongste bewoners kwam er zelfs een speelberg. Er komen nog nieuwe fietspaden en een parkje met een picknickplek. 

Volg de situatie van de koppelingsgebieden op de voet via de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

 


Het havengebied van Gent bezoeken

Heb je altijd al eens de haven van binnenuit willen ontdekken? Dan kan je samen met familie of vrienden het havengebied Gent bezoeken via een rondvaart of met de bus. Deze rondleidingen zijn gratis voor particulieren en tegen betaling voor verenigingen. Scholen kunnen een gids boeken om per bus het havengebied Gent te verkennen.

 

EEN RONDLEIDING MET DE BUS BOEKEN

 


Sevesobedrijven

Aan het kanaal Gent-Terneuzen bevindt zich een aantal hoge drempel - Sevesobedrijven. Dit zijn bedrijven die chemische stoffen produceren, stockeren en/of verwerken. Of die een industriële activiteit verrichten waarbij één of meer gevaarlijke stoffen betrokken (kunnen) zijn. In de zones rond nucleaire sites en Sevesobedrijven zijn elektronische sirenes opgesteld.

Deze kunnen geactiveerd worden tijdens een noodsituatie.

 


Milieuklachten

Geluidoverlast? Ruik je een speciale geur in Evergem? Dan kan je dit aan ons laten weten via ons eigen meldpunt. Speciaal voor de Gentse kanaalzone is er een afzonderlijk en gratis meldpunt voor klachten over geluid, geur, stofhinder en verontreiniging:

 

tel. 0800 92 999

 

 • Het meldpunt is er voor inwoners van de Gentse kanaalzone.
 • De oproepen komen toe bij North Sea Port Gent en worden 24 op 24 beantwoord.
 • Je kan je klacht niet anoniem melden.

 

 

 

Lees alles over het project Gentse Kanaalzone op de speciaal daarvoor opgerichte website www.gentsekanaalzone.be