Subsidie voor de aanleg van een geveltuin

VRAAG DE SUBSIDIE AAN

Een geveltuin fleurt niet alleen je huis, maar de hele straat op. Gevelgroen bevordert bovendien een goede gezondheid. Planten maken zuurstof aan en filteren fijn stof. Geveltuinen zorgen voor schaduw op warme dagen en minder wateroverlast bij hevige regen. Planten zorgen voor meer biodiversiteit en bieden voedsel aan vogels en insecten.
Breng de natuur in je straat!

Je moet je wel aan een aantal afspraken houden. Die vind je in het subsidiereglement hieronder bij Downloads.

Bij downloads vind je ook het formulier waarop je jouw bankrekeningnummer (of die van je vereniging) moet bevestigen. Dit is nodig als je de subsidie wil ontvangen.

Subsidiebedrag

We voorzien een eenmalige subsidie van 50 euro per aangelegde geveltuin.

De voorwaarden

  • Je hebt toelating nodig van het college van burgemeester en schepenen.
  • Een geveltuin maak je door het wegnemen van voetpadtegels die tegen de huisgevel liggen. Een geveltuintje mag maximaal 30cm breed zijn. Er is steeds een obstakelvrije; beloopbare strook van minimum 1,5 meter.
  • De afboording steekt maximum 10cm boven het voetpad uit en is inbegrepen in de maximale breedte van 30cm
  • Je mag ook bloembakken op het voetpad plaatsen. Die moet je altijd kunnen wegnemen. De bloembakken mogen niet breder zijn dan 30cm (gemeten van de gevel) en niet hoger dan 40cm.
  • De geveltuin blijft minstens 30cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren. Via een schriftelijke toestemming die je meestuurt bij de aanvraag, kan je hiervan afwijken.
  • Je plant bloemen en struiken die niet giftig zijn en geen doornen of stekels hebben.
  • Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verplichtingspalen, pictogrammen … blijven steeds zichtbaar.
  • De ruimte die je onthardt mag niet onderhevig zijn aan regelgeving die deze ontharding belet of verbiedt (bv. door onroerend erfgoed).

Download het subsidiereglement in bijlage. Daarin vind je alle bijkomende voorwaarden en de aanvraagprocedure.