Zorgmeldpunt Meetjesland vanaf 13 maart

Als je niest, hoest, koorts maakt of verkouden bent, dan neem je contact op met je huisarts. Als die niet bereikbaar is, kan je bellen naar het Zorgmeldpunt op T 1733. De huisarts zal je enkele vragen stellen en indien nodig doorverwijzen. Dat is dan naar het Zorgmeldpunt in Eeklo.

Hoe werkt het?

Op basis van het telefonisch gesprek beslist de dokter welke zorgen je nodig hebt. Als er verder onderzoek nodig is, dan verwijst hij je door naar het Zorgmeldpunt in het AZ Alma.

Als mogelijke coronapatiënt mag je niet meer binnen in de Huisartsenwachtpost, maar moet je in een aparte ruimte onderzocht worden. Dit zijn de maatregelen die door Volksgezondheid zijn opgelegd.

  • Ga naar AZ Alma, Ringlaan 15, 9900 Eeklo.
  • Volg de borden ‘Vermoeden coronavirus’ richting Spoedgevallen.
  • Je wordt daar opgevangen en begeleid tot aan het Zorgmeldpunt.

Hou de info van de huisartsenwachtpost in de gaten voor updates.

WEBSITE AZ ALMA

HUISARTSENWACHTPOST MEETJESLAND

Hygiënische maatregelen

  • Was regelmatig je handen met water en zeep
  • Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
  • Blijf thuis als je zelf ziek bent
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
  • Vermijd handen geven
  • Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn
Gepubliceerd op vrijdag 13 maart 2020 10.34 u.