Zorgbedrijf Meetjesland

Zorgbedrijf Meetjesland is een publieke vereniging die instaat voor de exploitatie en het beheer van 5 woonzorgcentra en 168 assistentiewoningen en voor de thuiszorgdiensten.

Zorgbedrijf Meetjesland levert lokaal een brede waaier aan comfortabele, vernieuwende en toegankelijke zorg op maat voor ouderen en zorgbehoevenden in een vertrouwde omgeving.

NAAR DE WEBSITE VAN HET ZORGBEDRIJF

Samenstelling, agenda en besluitenlijst

De Raad van Bestuur van het Zorgbedrijf Meetjesland is het centrale beslissingsorgaan van het zorgbedrijf en is bevoegd voor het bepalen van het beleid. De Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf Meetjesland is samengesteld uit 31 vertegenwoordigers uit de Raden voor Maatschappelijk Welzijn van Evergem, Maldegem en Deinze.