Zo komt een vaccin in Vaccinatiecentrum Hoge Wal terecht

Voordat een vaccin in Vaccinatiecentrum Hoge Wal terechtkomt, heeft het er al een hele weg opzitten.
  1. De Europese Commissie voerde de onderhandelingen met de vaccinproducenten.
  2. De federale regering koos ervoor om vaccins van het type Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna en Curevac aan te kopen.
  3. Daarna sprak de federale regering samen met de deelstaatregeringen een plan af waarbij duidelijk werd hoeveel vaccins richting welk landsdeel gaan. Dit is gebaseerd op het aantal inwoners.
  4. Vlaanderen verdeelt op haar beurt de vaccins over de 95 Vlaamse vaccinatiecentra. Dat gebeurt via de grote ziekenhuizen.
  5. De ingrediënten komen toe in de apotheek van het vaccinatiecentrum. Een apotheker zorgt ervoor dat de spuiten met de juiste hoeveelheden gevuld worden.

De keuze van een vaccin

Het vaccintype wordt automatisch aan jouw rijksregisternummer gekoppeld. We kunnen dat type niet meer wijzigen in het vaccinatiecentrum. Ook de intervaltermijn wordt gekoppeld aan jouw nummer. Dat is de periode waarbij je moet wachten op je tweede vaccin. Ook hierin schuiven, is binnen het computerprogramma heel erg moeilijk.

  • Doorheen de vaccinatiecampagne is door nieuwe wetenschappelijke inzichten al het een en ander veranderd in de vaccinatiestrategie. Zo is het, tijdelijk, niet meer mogelijk om als -41-jarige het type AstraZeneca of Johnson&Johnson te krijgen. In de bijsluiter van het vaccin is dit niet verboden, maar de Ministers van Volksgezondheid beslisten dit naar aanleiding van enkele zeer uitzonderlijke overlijdens die gelinkt zouden kunnen worden aan deze vaccintypes. Aangezien België voldoende andere vaccintypes krijgt, wil men dit uitzonderlijk risico zo veel mogelijk vermijden.
  • Het interval van AstraZeneca werd sinds kort gewijzigd van 12 weken naar 8 weken. Dit werd beslist om de mensen die dit soort vaccin krijgen, minder lang te laten wachten en zo sneller groepsimmuniteit te hebben. Vanuit medisch perspectief verandert er helemaal niets. 8 of 12 weken zorgen niet voor een verschil in werking van het vaccin.

Is die tweede prik wel nodig?

Er is goed nieuws, want steeds meer studies tonen aan dat de vaccins ook goed beschermen tegen de nieuwe coronavarianten. Je moet wel volledig gevaccineerd zijn. Volgens wetenschappers is de tweede prik dan ook van levensbelang. De eerste prik zorgt er al voor dat je in heel wat gevallen niet meer erg ziek wordt (65%) of in het ziekenhuis belandt (80%), maar de tweede zorgt voor de hoge immuniteit (98%).

Gepubliceerd op donderdag 3 juni 2021 12 u.