Wil jij voorlezen voor kinderen met taalachterstand?

Heel wat vrijwilligers zetten zich in voor de bibliotheek. Het zijn onmisbare schakels in de werking van de bib. We zoeken nog specifiek vrijwilligers om voor te lezen bij gezinnen thuis, bij kinderen met een taalachterstand.

Voorlezen is essentieel voor de taalontwikkeling van kinderen. Kinderen raken vertrouwd met geschreven taal – een taal die anders is dan spreektaal – en breiden al doende hun woordenschat uit. Voorlezen bevordert de concentratie en de fantasie van kinderen, omdat in boeken hele werelden schuil gaan waar zij even deel van uitmaken. 

Ik wil ook vrijwilliger worden in de bib

Gepubliceerd op maandag 6 mei 2019 0 u.