Werken Vaartstraat-West

Vanaf 25 september start de aannemer met de uitvoering van de werken in Vaartstraat-West.

Wat gaan we doen?

 • Aan de kant van de oneven huisnummers leggen we een dubbelrichtingsfietspad aan. De rijweg versmalt en de snelheid verlaagt naar maximum 50km/u.
 • Aan het kruispunt met de Guldensporenlaan komt een veilige oversteekplaats voor fietsers.
 • Aan de Noordlaan sluiten we het nieuwe fietspad aan op de bestaande fietspaden.
 • Ter hoogte van de woningen aan de Avrijevaart leggen we een afvalwaterriolering aan, waar we de woningen op aansluiten. Het regenwater wordt afgevoerd via het grachten- en waterlopenstelsel.

Timing

Indien het weer voldoende goed is, starten de werken op 25 september. Ze duren 90 werkdagen.

4 fases

 • Fase 1: betonbaantje tussen Vaartstraat-West en Noordlaan. De aannemer start met de aanleg van de riolering vanuit de Noordlaan, in de verbindingsweg tussen de Noordlaan en Vaartstraat-West (tussen Vaartstraat-West nummer 5 en 7). Vermoedelijke duur: 2 weken.
 • Fase 2: van de Avrijevaart tot het kruispunt met de Walprijestraat.
  De aannemer werkt fase 1 en 2 dit jaar af. Behalve de toplaag, deze wordt op het eind van het project in een stuk gegoten.
 • Fase 3: Van de Walprijestraat tot de zuidelijke helft van de Guldensporenlaan (tot aan de Jacob Van Arteveldelaan). Geplande start: januari 2024.
 • Fase 4: Van de noordelijke helft van de Guldensporenlaan (Guldensporenlaan 2 en 4) tot de Noordlaan.

Verkeersmaatregelen

Vanaf de uitvoering van fase 2 (geplande start: 9 oktober) wordt Vaartstraat-West afgesloten.
De werfzone is niet langer een openbare weg. Enkel vergunninghouders mogen de werf betreden.

 

Wat is een vergunninghouder?

Een vergunninghouder krijgt geen papieren vergunning, maar voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 • De toegang is enkel geldig voor inwoners en handelaars binnen de werfzone. Ook voor bezoekers, klanten en leveranciers van deze handelaars.
 • De toegang is enkel geldig voor het bereiken of verlaten van een perceel binnen de werfzone en dit gedurende van 6 tot 22 uur.
 • De toegang kan slechts na akkoord van de aannemer en mits de rijweg voldoende berijdbaar is.
 • Enkel met toestemming van de aannemer kan u een voertuig parkeren binnen de werfzone.
 • De werfzone is enkel op eigen risico berijdbaar. Niemand is dus aansprakelijk voor schade aan een voertuig.

Hoe verloopt de omleiding?

U rijdt om via de Noordlaan - Hoogstraat - Oude Burggrave.

Hoe verloopt de afvalophaling?

Tijdens fase 2 is er een afvalophaalpunt ter hoogte van Oude Burggrave 41, voorbij het brugje over de Avrijevaart. Informatie over de afvalophaling in de volgende fases krijgt u later.

Toekomstige werken in deze buurt

 • Uitrit Priorijpad
  Watering De Burggravenstroom zal de uitrit van het Priorijpad verleggen. Het pad is een landbouwweg die tussen 2 woningen aansluit op Vaartstraat-West. Het is de bedoeling om de uitrit te verplaatsen naar een locatie voorbij het vroegere “De Bierkamer”. Daar staan geen woningen. Een landbouwvoertuig die uit het Priorijpad komt heeft daar meer zicht en kan dus veiliger de straat op.
 • Bestrijking met slemafdichting en fietssuggestiestroken in de Oude Burggrave
  Als het project Vaartstraat-West klaar is, voeren we in de Oude Burggrave een bestrijking met slemafdichting uit. Dit in het deel tussen de Avrijevaart en de Hoogstraat. Op voorwaarde dat de weersomstandigheden dit toelaten. Er worden fietssuggestiestroken aangebracht en het kruispunt Oude Burggrave-Hoogstraat wordt ingericht als overrijdbare rotonde.
Gepubliceerd op dinsdag 5 september 2023 9 uur