Welzijnsraad

De welzijnsraad is een gemeentelijke adviesraad die aan de gemeente advies geeft over het welzijnsbeleid.

Het is een ontmoeting tussen organisaties, verenigingen, diensten en individuen die actief zijn op verschillende welzijnsdomeinen. De raad adviseert de gemeente en brengt overleg en samenwerking tot stand tussen groepen, deelnemers uit de sociale sector en besturen.

De raad wil tegemoetkomen aan de welzijnsnoden, de aansluiting tussen de leden bevorderen en leemtes in de welzijnszorg opsporen en wegwerken. Dit door samenwerking met de verschillende sectoren te stimuleren. De raad komt een drietal keer per jaar samen.

Agenda en verslagen

Samenstelling