Wegenwerken Dellaertsdreef starten op 25 mei

Het is echt zover: maandag 25 mei starten de werken in de Dellaertsdreef. Het zijn ingrijpende wegen- en rioleringswerken die resulteren in een mooie nieuwe straat met gescheiden stelsel voor afvalwater en regenwater en nutsleidingen. De gemeente investeert hierin 1.712.000 euro.

De plannen

De plannen zijn definitief, zowel voor de riolering ondergronds als voor de herinrichting bovengronds. Evident was het niet, want in de beschikbare ruimte moeten heel wat functies samen een plaats krijgen. De opmerkingen van de inspraakvergadering van 18 oktober 2016 zijn hierin verwerkt.

Door de coronacrisis kon de geplande bewonersvergadering niet doorgaan. De bewoners werden daarom per brief op de hoogte gebracht.

Kostenplaatje

De gemeente investeert 1.712.000 euro in de werken. Daarin zijn niet inbegrepen: studiekosten, aankoop gronden en kosten aan nutsinfrastructuur (zoals openbare verlichting).

Fasering

De werken zullen ongeveer 1 jaar duren en verlopen in 4 fases. Vooraf plaatsen we nieuwe openbare verlichting in de straat.

Fase 1

 • van 10 oktober tot 15 november
 • werken aan de waterloop (einde Dellaertsdreef)
 • geen verkeershinder

Fase 2

 • van 25 mei tot 15 september
 • doodlopend gedeelte van de Dellaertsdreef tot kruispunt Schoolstraat
 • kruispunt Schoolstraat blijft toegankelijk voor doorgaand verkeer

Fase 3

 • van 16 september tot 9 oktober
 • kruispunt Schoolstraat
 • omleiding via Sleidinge-Dorp - Schoolstraat (ter hoogte van het kerkplein inrijden) – Akkerken
 • de tonnagebeperking wordt opgeheven
 • in de Schoolstraat voorzien we een stilstaan- en parkeerverbod, zodat het doorgaand verkeer vlotter kan rijden.

Fase 4

 • van 10 oktober tot 1 mei 2021
 • Dellaertsdreef vanaf kruispunt Schoolstraat tot Weststraat (werken van de nutsmaatschappijen inbegrepen)
 • omleiding via Sleidinge-Dorp - Schoolstraat (ter hoogte van het kerkplein inrijden) – Akkerken
 • de tonnagebeperking wordt opgeheven
 • in de Schoolstraat voorzien we een stilstaan- en parkeerverbod, zodat het doorgaand verkeer vlotter kan rijden.

Fases 2, 3 en 4 worden na elkaar uitgevoerd, met uitzondering van de toplaag in asfalt. Die toplaag plaatsen we in één beweging.

Informatie een aanspreekpunt inwoners

De inwoners ontvingen een bewonersbrief met de plannen en het gedetailleerde verloop van de werken. Daarin staat ook praktische informatie over parkeermogelijkheden en afvalophaling.

Wekelijks is er een werfvergadering, daarin is een buurtbewoner vertegenwoordigd. Die is het aanspreekpunt en de contactpersoon voor de aannemer.

Werken meevolgen

Wil je op de hoogte blijven van de werken? Abonneer je dan op de nieuwsbrief @Dellaertsdreef via evergem.be/dellaertsdreef. Daar vind je ook de plannen en een stand van zaken van de werken.

Gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020 0 u.