Week van de bij

In het biodiversiteitsverhaal hebben bijen een belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Hoe meer verharde oppervlakten, hoe meer dakloze bijen. Help mee en kies voor ontharding!

Ambassadeurs Dominique Persoone en Britt van Marsenille ruilen beton voor bijenbloemen. Jij ook?

Gratis zaden in de zadenbib

In Bibliotheek Evergem kan je gratis zaden afhalen. Je vindt er ook zaden van bloemen voor in je tuin, waar vlinders en bijen verzot op zijn. Op die manier kan je ook je steentje bijdragen aan een beter klimaat!

evergem.be/zadenbib 

Ecologisch bermbeheer

In Evergem beheren we graszones op een natuurvriendelijke en ecologische manier. Zo verhogen we de biodiversiteit. We breiden steeds uit, geleidelijk aan zie je dus meer en meer bloemenpracht opduiken. Dat heeft soms wat tijd nodig, maar we laten met plezier dat natuur haar gang gaan.

  • We maaien een aantal graszones slechts gedeeltelijk. De niet-gemaaide stukken maaien we één of twee keer per jaar. Die zones groeien zo geleidelijk aan uit tot bloemrijke graslanden.
  • Bloemenmengsel in perkjes rond straatbomen zorgen voor een mooie voorjaarsbloei en trekken bijen en vlinders aan.
  • Ook bermen worden ingezaaid met bloemenmengsel, enkel de randen worden dan om de 14 dagen gemaaid.

Geduld is een schone deugd

Veldbloemen staan optimaal in schrale grond. Als we maaien, voeren we daarom het maaisel van de graszones af om de grond te verschralen. Op die manier krijgen de bloemen meer ruimte om te groeien. In de zones die we ecologisch beheren, houden we rekening met voldoende ruimte voor kinderen om te spelen of om te wandelen. Enkele weken na de maaibeurt lijkt het misschien alsof de maaiers een stuk vergeten zijn, maar dat is zeker niet zo. Kort daarop zal je bloemen zien verschijnen en kan je genieten van de fladderende vlinders.

De eerste jaren kan er brandnetel, zuring, distel en ganzenvoet groeien. Die profiteren de eerste jaren nog van de beschikbare stikstof in de grond. Als die kruiden massaal voorkomen, maaien we eerder. Naar loop van tijd verdwijnen ze en komt er een evenwicht in de meerjarige kruiden die per soort een aparte bloeitijd hebben. Hooilandbeheer vraagt dus wat tijd, maar het geduld wordt rijkelijk beloond.

Wegbermen, trage wegen en pleintjes maaien

Om de vier à vijf weken maaien we de paden en de wegranden rond de bloemenmengsels, zodat ze toegankelijk blijven en de weggebruikers geen hinder ondervinden.
De grasbermen langs de trage wegen maaien we van mei tot oktober ook om de vier à vijf weken. Zo ondervinden fietsers en voetgangers geen last van overhangende begroeiing.

Twee keer per jaar maaien we de wegbermen. Daar zijn we nu mee bezig en doen we nog eens opnieuw rond half september/oktober. De startdatum is afhankelijk van de weersomstandigheden. De grassen moeten immers voldoende in bloei staan om efficiënt te verschralen. De meeste brede landelijke bermen worden gemaaid door een aannemer met opruimen van het maaisel. Dit om ook hier, door verschraling een bloemrijke berm te bekomen. De meer smallere bermen maait de gemeentelijke klepelmaaier zonder opruimen.

Gepubliceerd op dinsdag 25 mei 2021 0 u.