Wat is fakkelverbranding en is het gevaarlijk?

Fluxys beheert de gasinfrastructuur in ons land en voert regelmatig onderhoud uit aan de installaties. Om dat veilig te doen, halen ze soms overtollig aardgas uit de leidingen. Dat gas verbranden ze met een fakkel. Je ziet dan een grote steekvlam.

Waarom kiest Fluxys voor fakkelverbranding?

Voor de veiligheid van het personeel moeten de stations soms vrij zijn van aardgas. Om te voorkomen dat het gas vrijkomt in de atmosfeer, kiest Fluxys voor fakkelverbranding. Zo beperken ze de impact op het milieu. Eerst recupereren ze zoveel mogelijk aardgas, daarna gebeurt de fakkelverbranding. Op die manier verbranden ze er zo weinig mogelijk.

Zijn er gevaren?

De fakkelverbranding verloopt in gecontroleerde en veilige omstandigheden. Het technisch personeel van Fluxys blijft tijdens de verbranding aanwezig om dit proces in goede banen te leiden. Zij zijn hiervoor opgeleid en volgen alle veiligheidsprocedures. Voor de veiligheid van het personeel gebeurt de verbranding op voldoende hoogte. Daardoor kan de vlam ook zichtbaar zijn voor de buurtbewoners.

Voor ze fakkelverbranding toepassen, verwittigt Fluxys altijd de hulpdiensten. Zo zijn die op de hoogte bij eventuele vragen of bezorgdheden.

Gepubliceerd op woensdag 20 maart 2024 10.30 uur