Voormalige Campinasite omgetoverd tot duurzaam bedrijventerrein ‘De Melkerij’

Op donderdag 26 januari openden we in Sleidinge een nieuw bedrijvenpark: 'De Melkerij'. De bedrijfsgebouwen staan op het terrein van de vroegere melkfabriek van Campina. Er is plaats voor 46 ondernemingen. Het project is een succes en is, op 4 units na, uitverkocht.

Evergem telt al veel bedrijven die verbonden zijn met de haven. Maar er was ook nood aan een plek voor lokale ondernemingen. En daar kwam de Campinasite in Sleidinge voor in aanmerking. Na bijna 10 jaar leegstand begint er een nieuw hoofdstuk. De projectontwikkelaar vormde de verlaten site om tot een kmo-park met 3 loodsen, 4 kavels bouwgrond, 10 nieuwbouwunits en 29 gerenoveerde kmo-units.

Duurzaam

In plaats van alles te slopen koos de projectontwikkelaar ervoor om zoveel mogelijk bestaande structuren en materialen te hergebruiken. Zo zijn de meest recente loodsen grondig gerenoveerd en opgesplitst. Van de overige loodsen, die al wat ouder waren, werd de betonstructuur behouden. De aannemer gebruikte het afgebroken materiaal onder andere voor de fundering van de nieuwe loodsen.

Op het dak van de kmo-units staan 1.477 zonnepanelen. Die wekken samen jaarlijks 575.000 KWH aan groene stroom op. Dat is ongeveer het energieverbruik van 200 gezinnen. Er zijn ook vier publiek toegankelijke laadplaatsen voor elektrische wagens. Ook aan de droogteproblematiek is gedacht: er zijn regenwaterputten en infiltratiegrachten.

Ten slotte komt er een bedrijfsbos met 2.000 bomen en een groenbuffer. Er is een picknickruimte tussen het groen waar zowel werknemers als buurtbewoners terechtkunnen. Om de verlaten zuivelfabriek om te vormen tot een toekomstgericht en energiezuinig bedrijventerrein, kon het project rekenen op de steun van de Vlaamse Regering via het zogenaamde Brownfieldconvenant.

Strenge eisen

We stellen strenge eisen aan de bedrijven die een unit willen in dit park. Elk bedrijf moet eerst goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. We willen dat bedrijven zo weinig mogelijk overlast veroorzaken. Dat er weinig vrachtwagenverkeer is, geen lawaai-, geur- of stofhinder, zodat het goed leefbaar is voor de buurt.

Gepubliceerd op vrijdag 26 januari 2024 10 uur