Vertraging voor Zandekenbrug, Hultjenbrug op schema

Door een productiefout loopt de bouw van de Zandekenbrug vertraging op. De brug moet terug naar Spanje. De nieuwe levering staat gepland eind 2022. Je zal pas in het voorjaar van 2023 over de brug kunnen fietsen. De Hultjenbrug is wel klaar in september.

Gewestweg R4 wordt veiliger. In Evergem komen er twee fietsbruggen. Fietsers kunnen zo de gevaarlijke kruispunten vermijden.

De Hultjenbrug aan het Ovaal van Wippelgem zorgt voor veilig fietsverkeer tussen Wippelgem en Doornzele. Dankzij de Zandekenbrug aan de Hoogstraat komt er een vlotte verbinding van het centrum van Kluizen naar het Gentse havengebied. 

Productiefout bij Zandekenbrug

De aannemer werkt met onderaannemers in Spanje. Die bouwden de staalconstructie. Tijdens een kwaliteitscontrole merkte De Werkvennootschap een verkeerde coating op bij de Zandekenbrug. Dat is een soort vernislaag. Die coating moet opnieuw gebeuren. De brug gaat per schip terug naar Spanje. Pas eind 2022 zullen alle onderdelen terug in Evergem zijn.

De brug aan het Ovaal is wél bijna klaar

De coating is wel correct bij de Hultjenbrug aan het Ovaal van Wippelgem. Alle brugdelen worden nu in elkaar gepuzzeld. In september is deze brug klaar.

Gepubliceerd op maandag 18 juli 2022 10 uur