Verkeersveiligheid in Kluizen

De gemeente neemt heel wat initiatieven om de dorpskern van Kluizen verkeersveiliger te maken. Tijdens een infomarkt op woensdag 8 juni 2022 kwam je meer te weten over de plannen.

Dit waren de onderwerpen:

  • Noordlaan: snelheidsregimes en trajectcontrole
  • Veilige looplijn en kruising Noordlaan aan Toekomststraat en bushalte richting Ertvelde
  • Veilige looplijn schoolomgeving kruispunt Noordlaan-Kloosterstraat en Hoogstraat
  • Verlichting voor veilig fietsen langs Noordlaan
  • Groenberm tussen Noordlaan en wijk
  • Afgescheiden tweerichtingsfietspad Vaartstraat-West
  • Fietsbruggen Hoogstraat en Ovaal van Wippelgem over R4 en herbestemming oud fietspad Hoogstraat
  • Snelheidsremmer Kluizendorpstraat