Verkeershinder door werkzaamheden Meulestedebrug

Vanaf 7 november start De Vlaamse Waterweg met herstelwerkzaamheden aan de Meulestedebrug in Gent. De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid te kunnen garanderen. Er komt een extra veerboot om de hinder te beperken.

De Meulestedebrug is een belangrijke verkeersader voor vrachtwagens en woon-werkverkeer. Wie te voet of met de fiets is, kan tijdens de werken het kanaal Gent-Terneuzen blijven oversteken. Alle andere wegverkeer kan tijdens een groot deel van de werken niet langs de afgesloten Meulestedebrug. Voor het scheepvaartverkeer wordt de doorgang maximaal beschikbaar gehouden, maar een paar weken beperkt doorvaren, is onvermijdelijk.

Maatregelen

De Vlaamse Waterweg nv neemt tijdens de werkzaamheden aan de Meulestedebrug de nodige maatregelen om de hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken. Er komen alternatieve routes, een extra veerdienst in Langerbrugge en een tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers.

De Meulestedebrug is te oud en daarom regelmatig buiten dienst en onbetrouwbaar. Er zijn dringende herstelwerkzaamheden nodig om de brug veilig te houden. Zonder herstelwerkzaamheden kan de bestaande brug bovendien onmogelijk nog in dienst blijven tot die wordt vervangen. De werkzaamheden duren tot in de lente van 2020.

Een overzicht van de hinder 

  • Van donderdagavond 7 november om 19 uur tot vrijdagochtend 8 november 2019 om 6 uur wordt een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug geplaatst. De Meulestedebrug zal dan afgesloten zijn voor alle wegverkeer. Ook het scheepvaartverkeer is volledig gestremd. 
  • Van dinsdag 12 november tot en met vrijdag 20 december 2019 wordt gewerkt aan de mechanische vergrendeling en het rechter beweegbaar brugdeel. Voor wegverkeer is de doorgang afgesloten tijdens de hele periode. Scheepvaartverkeer kan tussen 12 en 24 november 2019 enkel doorvaren vóór 8 uur ‘s morgens en na 18 uur ‘s avonds. 
  • Van dinsdag 17 maart tot en met maandag 25 mei 2020 wordt gewerkt aan het bewegingsmechanisme van de brug en het linker beweegbaar brugdeel. Voor wegverkeer is de doorgang afgesloten tussen 27 april en met 25 mei 2020. 

Alternatieve routes en opties 

  • Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder, ze kunnen oversteken via een tijdelijke brug
  • Wegverkeer onder 3,5 ton kan het kanaal Gent-Terneuzen oversteken:
    • Via de veerdienst in Langerbrugge: de capaciteit wordt opgevoerd tussen 7 uur en 19 uur. VLOOT zet een tweede veerboot in.
    • Via de R4. 
  • Zwaar wegverkeer boven 3,5 ton moet de alternatieve routes volgen via de R4
Gepubliceerd op dinsdag 29 oktober 2019 18.04 u.