Verkeerscommissie

De verkeerscommissie brengt advies uit over alles wat met mobiliteit, verkeer en verkeersveiligheid te maken heeft. Ze bestudeert de verkeerstechnische problemen die een onderbouwd verkeersbeleid en mobiliteitsbeleid kunnen bevorderen.

Naast de verkeerscommissie is er ook een 'stuurgroep verkeer'. Deze stuurgroep bereidt de verkeerscommissie voor. De stuurgroep verzamelt wetteksten, opmerkingen, problemen, voorstellen en klachten. Ze volgt de lopende dossiers op en bepaalt de onderwerpen waarover de commissie advies moet geven. De stuurgroep vergadert maandelijks.

Agenda en verslagen

Samenstelling