Vergunning nodig om het openbaar domein in te nemen

Voer je werken uit of plaats je bij de verhuis een container en neem je daarbij een deel van het openbaar domein in? Dan heb je daarvoor een vergunning nodig. 96% van de Evergemnaren doet dit al correct. Wie geen vergunning heeft, betaalt voortaan 125 euro extra.

De signalisatie waarschuwt weggebruikers voor gevaren op de openbare weg. Omdat we veiligheid zo belangrijk vinden, gaan we dit voortaan strenger controleren.

Voorbeelden waarvoor je een vergunning nodig hebt:

  • innemen van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden of (speel)pleintjes voor een verhuiswagen of -lift of andere materialen...
  • containers, bouwmateriaal... op openbaar domein plaatsen
  • de rijbaan tijdelijk bezetten voor bouwmateriaal, vrachtwagen, kraan, werkzone...
  • weg afsluiten voor werken

Digitale aanvraag 

Je kan een signalisatievergunning enkel online aanvragen.

  • Minstens 4 weken vooraf: als de rijweg volledig afgesloten moet worden. Zo blijft er voldoende tijd om een omleiding te voorzien en om de bewoners in de straat te verwittigen.
  • Minstens 2 weken vooraf: als de rijweg niet volledig afgesloten moet worden.

VRAAG EEN VERGUNNING AAN

Bedrag

  • innames van één werkdag zijn gratis
  • innames van meer dan één werkdag worden berekend per week
Grootte van container, kraan of stapel bouwmateriaal Enkel de berm Een deel van de rijweg
Kleiner dan 15 m² 10 euro per week 30 euro per week
Tussen 15m² en 45m² 15 euro per week 45 euro per week
Groter dan 45m² 25 euro per week 75 euro per week

Moet de volledige rijweg afgesloten worden? Dan betaal je 100 euro per dag. Vergeet niet om je vergunning te verlengen als de werken langer duren dan gepland.

Gepubliceerd op woensdag 31 maart 2021 0 u.