Naar inhoud

V.01.2- KOERIERDIENSTEN : A - Verzending van binnenlandse brievenpost via koerierdiensten / B - Lijst van de postale operatoren die een aangifte hebben gedaan voor het verstrekken van een postdienst die geen deel uitmaakt van de universele dienst

V.01.2 A en B - FOTO Terug naar vereniging