Evergem Sport! vzw

EEN AANBOD VAN SPORTACTIVITEITEN
Evergem Sport! vzw werkt meestal nauw samen met de Evergemse Sportdienst.
Activiteiten worden georganiseerd op wekelijkse basis, maar ook maandelijkse en jaarlijkse activiteiten en manifestaties.
Alle sportactiviteiten die worden georganiseerd vind je op www.evergem.be/sport

Evergem Sport! vzw is een (omnisport)vereniging waar iedereen kan bij aansluiten en waar iedereen een programma vindt op zijn of haar maat. Geen lidgelden, aansluitingsformulieren... enkel een beurtenkaart kopen.
Zo ben je ook bij elke activiteit verzekerd tegen sportongevallen.
Doelgroepen: 50+ , jeugd, absolute beginners, dames...

Contact

Poppe Erick

Adres
Guldensporenlaan 34 , 9940Evergem (Ertvelde)
T
09 218 58 09