vtbFilatelieclub Evergem

Bijeenkomsten
elke tweede maandag van de maand (behalve juli en augustus) vanaf 19 u
Café Den Heksenketel, Belzeelsestraat 23, 9940 Evergem

Lidgeld
€ 10,00 per kalenderjaar + GRATIS lidmaatschap vtbKultuur (vtbKultuur-pas)
€ 8,00 per kalenderjaar jeugdleden (-18 jaar)
(+ € 2,00 K.L.B.P. 'Belgaphil')

Rekeningnummers
lidgelden, algemeen   BE57 0688 9955 9435
nieuwigheden                BE43 8902 1419 2401

Bestuursleden
Danny Van den Reeck
voorzitter, benodigdheden & veilingmeester

Patrick Verhamme
ondervoorzitter, nieuwigheden, veilingen en tombola’s & redactie Everpostje

Henri Maes
administratie, bibliotheek & trekking tombola’s

Contact

vtbFilatelieclub Evergem

Adres
Postbus 57 , 9940Evergem

Voorzitter

Danny Van den Reeck

Adres
Koolstraat 2 , 9940Evergem
T
09 258 14 82
E-mail
dannyeddy@freegates.be