Naar inhoud

Den Dries vzw

Beheer logo Den Dries

Den Dries is een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking en heeft een erkenning als tehuis niet-werkenden, als project beschermd wonen en als project geïntegreerd wonen.

Den Dries waardeert zijn cliënten op een onvoorwaardelijke manier.

De organisatie verbindt er zich toe hen de kans te bieden om in een stimulerende en bewegende omgeving zichzelf te ontdekken en te ontplooien. De cliënten geven een zinvolle invulling aan hun leven.

Samen met de begeleiders leren ze kiezen en invloed uitoefenen. Wonen en werken zijn doordrongen van dit zoeken naar persoonlijke ontplooiingskansen, samen met de anderen.

We zijn er van overtuigd dat onze cliënten via deze weg in staat zijn een leven te leiden dat waardevol is voor henzelf en voor hun omgeving.

Contact

Secretariaat
Kramershoek 39
9940 Evergem (Wippelgem)
tel. 09 253 63 52