Naar inhoud

Onderlinge Hulp Sleidinge vzw (OHS)

Beheer Onderlinge Hulp Sleidinge

Welkom op de website.......................................... van Onderlinge Hulp SLEIDINGE. (zie folder)

Onze werkgroep richt zich tot mensen in moeilijkheden op onze parochie en is vooral een klankbord voor die mensen, maar zorgt ook voor heel wat oplossingen bij materiële problemen.

 

Welke hulp kunt u vragen?

          - Vervoer naar ziekenhuis, huisarts, tandarts, kinesist enz... (tegen onkostenvergoeding).

          - Eenvoudige karweitjes bv. boodschappen.

          - Hulp bij administratie bv. brieven schrijven, belastingsbrief invullen.

          - Verwijzing naar gespecialiseerde diensten.

          - Inspringen bij tijdelijke noodsituaties.

 

Hoe werkt onderlinge hulp? 

Als u een vraag om hulp hebt en u vindt geen oplossing bij familie, buren of bestaande diensten, belt u de contactpersoon van "Onderlinge Hulp".

De contactpersoon coördineert de hulpverlening en bespreekt samen met u het probleem.

De hulpverlening is gratis. U betaalt enkel de gemaakte kosten zoals vervoer, materiaal enz...

       

 De Christelijke Mutualiteit biedt een antwoord en organiseert 'Onderlinge Hulp' die een schakel wil zijn tussen wie hulp zoekt en wie hulp wil bieden.Ook voor alleenstaanden en gezinnen die het wat moeilijker hebben of min of meer geîsoleerd leven, zijn er extra initiatieven zoals:

            - Voedselbedeling: Elke 4de donderdag van de maand. Enkel voor personen met een door het OCMW afgeleverd doorverwijsformulier. De voedselpakketten worden door vrijwilligers thuis bezorgd op: 26 januari; 23 februari; 23 maart; 27 april; woensdag 24 mei; 22 juni; 27 juli; 24 augustus; 28 september; 26 oktober; 23 november; 21 december.  

            - Maandelijkse ontmoetingsnamiddag voor Alleenstaanden (samen met OH Everg-Ertv op de 2de donderdag van de maand vanaf 14 uur in de oude kapel OCMW Sleidinge). Een gezellige namiddag met afwisselende activiteiten.

            - Paaseierenzoektocht: Met ontbijt voor kinderen en hun ouders.

            - Sportieve DOE-DAG i.s.m. sport-, jeugddienst, cultuur, bibliotheek, OCMW Everg en OH Sleidinge-Everg.-Ertv. vzw. Voor de kinderen en hun ouders, rond de sporthal Hoge Wal.

            - Daguitstap Alleenstaanden tweede donderdag van augustus.

            - Familie-uitstap i.s.m. Onderlinge Hulp Everg-Ertv en de Pleintjeswerking

            - Sinterklaasactie: Vele huisbezoeken worden afgelegd bij kinderen die op die dag (noodgedwongen) soms vergeten worden.

            - Kerstfeest: Een deugddoend feest op 2de kerstdag voor al onze alleenstaanden en gezinnen die het soms moeilijk hebben.

 

Contactpersonen Onderlinge Hulp SLEIDINGE

             Hillaert Rachel: 09 357 49 84  -  0473 84 38 32

             Van de Walle Lieve: 09 357 74 37

             De Taeye Johan: 0476 01 31 10

Steun is altijd welkom op rekeningnummer: BE62 6528 3007 5461

 

Al de activiteiten die OHS organiseert zijn voor de kansarmen van Sleidinge. Veel vrijwilligers zetten zich daar totaal belangloos voor in.

      

            

Contact

Hillaert Rachel
Kegelstraat 3
9940 Evergem (Sleidinge)
tel. 09 357 49 84 rachelhillaert@telenet.be