Verbroedering Civiele Bescherming

Welkom op de website van de Verbroedering Civiele Bescherming Ertvelde.

Op deze manier kan je kennis maken met ons en de nodige informatie bekomen bij één van onze contactpersonen.
Wij zijn steeds geïnteresseerd in nieuwe leden.

Historiek
De verbroedering Civiele bescherming is ontstaan uit het Korps Civiele Bescherming, afhankelijk van de FOD Binnenlandse zaken.

Onze actieve leden doen dienst in de 1ste PE van Liedekerke en krijgen daar een specifieke opleiding voor hulpverlening, perslucht, pompen, rampbestrijding.
Zij treden o.a op bij natuurrampen, overstromingen, stormen, opsporingen vermiste personen, pollutie, enz.

Het doel van de Verbroedering is het organiseren van verschillende activiteiten om de goede band tussen de actieve leden en de op rust gestelde leden te onderhouden.

Daarnaast doen wij ook aan dienstbetoon op de gemeente Evergem.

Contactgegevens

Adres
Weststraat 33 bus 0201, 9940Evergem (Sleidinge)
E
filip.vcbe@telenet.be
W
www.civieleveiligheid.be

Contactpersoon

Reyniers Antoine