Veilig met de fiets door Evergem-Centrum

We nemen heel wat initiatieven om meer mensen op de fiets te krijgen. In de dorpskernen is fietsen de meest gewenste manier voor korte verplaatsingen naar de winkel en naar school. We willen de dorpskernen zoveel mogelijk vrijwaren van doorgaand autoverkeer dat er geen bestemming heeft.

Het verkeer moet er aan een gepaste (lage) snelheid passeren en ruimte geven aan de fietsers, zodat fietsers en voetgangers veiliger hun bestemming kunnen bereiken.

Er staan enkele ingrepen op de planning, als voorbereiding op de extra verkeersdrukte die de ombouw van de R4 met zich meebrengt.

De plannen werden toegelicht op een infovergadering, waar omwonenden en geïnteresseerden ook suggesties konden doen.

Volg de werken op de voet

Alle info over de fietssnelwegen, de extra fietsbrug, de fietstunnel onder de Christoffelweg, het eenrichtingsverkeer in de Achterstege, de aanpassingen aan het kruispunt Langerbrugsestraat en de fietssuggestiestroken vind je op evergem.be/fietsveilig-evergem-centrum 

Schrijf je in op de nieuwsbrief (fietsveilig Evergem-Centrum) en volg de werken op de voet.

Als er nieuws is over werken binnen dit fietsveilig project, verneem je dat via deze nieuwsbrief.

Gepubliceerd op woensdag 29 september 2021 17.30 u.