Vast bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en voert die besluiten ook uit. Het is verantwoordelijk voor de bevoegdheden die door de raad voor maatschappelijk welzijn zijn toevertrouwd en oefent alle bevoegdheden uit die bij wet of decreet zijn toegewezen.

Agenda & verslagen