Vakantie op het speelplein!

In de zomervakantie is er speelpleinwerking op vier locaties: Gemeentelijke Basisschool Sleidinge, Gemeentelijke Basisschool Wippelgem, Huis van Jef en GO! Basisschool Het Molenschip. Het is niet nodig om je kind op voorhand in te schrijven.

Er is geen limiet meer op het aantal kinderen. Je hebt wel een Jef-pas nodig. 

VRAAG EEN JEF-PAS AAN

Er is geen speelpleinwerking op:

  • vrijdag 1 juli: de animatoren zetten dan alles klaar
  • maandag 11 juli: Vlaamse feestdag
  • maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 juli: geen werking in Evergem (er zijn onvoldoende vrijwilligers)
  • donderdag 21 en vrijdag 22 juli: Nationale feestdag en brugdag
  • maandag 15 augustus: Hemelvaart
  • 29, 30 en 31 augustus: de animatoren ruimen alles op

Nieuwe locatie: GO! Basisschool Het Molenschip

In Gemeentelijke Basisschool Evergem zijn er verbouwingswerken. Daarom verhuist de speelpleinwerking tijdelijk naar GO! Basisschool Het Molenschip. Ingang via de Spoorwegstraat.

Animatoren gezocht!

De speelpleinanimatoren zorgen voor een zorgeloze vakantie voor de kinderen. In ruil krijgen zij de zotste zomer ooit en een vriendengroep voor het leven! Is je zoon of dochter 15 jaar of ouder? Dan kan hij of zij animator worden. Alle animatoren krijgen een onkostenvergoeding.

ANIMATOR WORDEN

Vrije tijd hoeft niet duur te zijn

Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan activiteiten. Ook wie het financieel wat moeilijker heeft. Daarom biedt gemeente Evergem gratis en goedkope activiteiten aan en betaalt bepaalde kosten terug aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen.

Denk je dat je hiervoor in aanmerking komt of wil je wat meer info? Een medewerker zal dit samen met jou bekijken. Contacteer de Sociale Dienst via T 09 216 05 00.

Gepubliceerd op donderdag 9 juni 2022 14 u.