Update R4 West en Oost: nutswerken van start

Maandag 20 november starten de nutsbedrijven met het verplaatsen en vernieuwen van de kabels en leidingen op en langs de R4. Ook in de aanpalende wegen starten de nutswerken. Die zijn noodzakelijk om meteen daarna te beginnen met de eigenlijke werken voor de ombouw van de R4 West en Oost.

EERST NUTSWERKEN…

In het kader van de ombouw van de R4 Oost en West kregen de nutsbedrijven de opdracht om hun kabels en leidingen te verplaatsen. Door de grootte van het projectgebied en van de opdracht werd door de nutsbedrijven één gezamenlijke aannemer, 'SYNR4', aangesteld om de werken uit te voeren (voor Farys, Fluvius, Proximus, Telenet…). Daarnaast werken ook Elia en Aquafin afzonderlijk langs de R4.

De werkwijze van SYNR4 kunnen we in hoofdlijnen indelen als volgt:

  1. Op bepaalde locaties worden gestuurde boringen (trillingsarm) uitgevoerd. Hierbij maken buizen een ondergrondse verbinding tussen twee locaties en breekt de aannemer de weg tussen deze locaties niet open. Ter hoogte van de boorinstallaties zal er plaatselijk wel hinder zijn.

  2. Er komen nieuwe kabels langs en onder de wegen. De aannemer graaft daarvoor sleuven om de kabels in te leggen. Dit zorgt mogelijk op de lokale wegen voor enige hinder.

  3. Eens alle leidingen er liggen, volgen de overkoppelingswerken. Dit is de aansluiting van de nieuwe kabels en leidingen op de oude. Stelselmatig worden zo de aantakkingen richting de bedrijven en woningen vernieuwd. Na verloop van tijd verdwijnt zo het oude net. De hinder is steeds plaatselijk, ter hoogte van de putten aan de overkoppeling.

Deze drie stappen vinden plaats langs de R4 en de aanpalende wegen. Gezien de uitgestrektheid van het projectgebied zijn er op verschillende plaatsen tegelijkertijd werken.

Eind november start SYNR4 al met gestuurde boringen in de zone van Wondelgem. Vanaf begin 2024 starten de sleufwerken in Wondelgem en ook de gestuurde boringen en sleufwerken in de zone tussen de Moervaart en Arcelor. De zones tussen de Moervaart en Oostakker en de zone in Evergem vanaf de Ringvaartbrug tot Ertvelde komen later aan bod.

… DAN DE OMBOUW ZELF

Als de nutswerken ver genoeg gevorderd zijn, begint de aannemer BRAVO4 met de langverwachte omvorming van de knooppunten en tussenliggende delen. Waar de nutsleidingen niet hinderen zal BRAVO4 vanaf de lente van 2024 een aantal werken opstarten. Deze zullen het doorgaand verkeer op de R4 niet hinderen. Begin volgend jaar communiceren we hier uitgebreider over.

VRAGEN OF MEER INFORMATIE NODIG? 

Aannemer SYNR4 is het beste op de hoogte van de planning en hinder van de nutswerken. Als er bij jou in de buurt gewerkt wordt aan de nutsleidingen en je hebt daar vragen over, dan neem je best contact op met SYNR4 via omgeving@synr4.be.

Heb je vragen over het project R4WO als geheel, dan kan je hen bereiken op de gratis infolijn (0800 202 39) of via het e-mailadres info@R4WO.be.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op de nieuwsbrief via www.R4WO.be/nieuwsbrief en ontvang de updates in je mailbox.

Gepubliceerd op vrijdag 17 november 2023 14.12 uur