Twee nieuwe CNG-voertuigen in gemeentelijk wagenpark

Onlangs breidde Gemeente Evergem haar wagenpark uit met twee CNG-voertuigen. Ondertussen zijn er al 8 CNG-voertuigen in gebruik.

Wat is een CNG-voertuig?

CNG staat voor Compressed Natural Gas. CNG-wagens rijden dus op aardgas. Met dit gas verwarmen we ook onze huizen. Aardgas is vrijwel overal ter wereld voorradig en is veel minder vervuilend dan benzine of diesel.

Voordelen?

  • 77% minder fijn stof dan een dieselwagen
  • 11% minder CO2-uitstoot
  • 90% minder stikstofoxiden
  • tot 35% goedkoper dan diesel
  • ongeveer 75% goedkoper dan benzine
  • tanken gaat even snel als bij klassieke brandstoffen
  • Aardgas wordt vervoerd via het ondergronds transport- en distributienet, wat het aantal vrachtwagens op de wegen sterk kan doen dalen

Nadelen?

Er zijn nog maar een beperkt aantal tankstations waar CNG wordt aangeboden. In de nabije toekomst komen er nog wel heel wat bij in België.

Bron: energids.be 

Klimaatgezond Evergem

Het gemeentebestuur engageert zich om in Evergem de CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2030. De burgemeester ondertekende hiervoor in mei 2017 het burgemeestersconvenant. Met behulp van de provincie en het externe bureau 'Zero Emission Solutions' maakt het hiervoor een klimaat- en actieplan op.

Lees hierover meer op evergem.be/klimaatgezond 

 

Gepubliceerd op donderdag 12 september 2019 16.15 u.