Trajectcontrole in plaats van wegasverschuiving in Volpenswege

Teveel auto’s rijden te snel in Volpenswege. Daarom kwam er in 2019 een wegasverschuiving. In overleg met de buurt pasten we de opstelling meermaals aan. De bestaande wegasverschuiving zorgde voor ergernis in de buurt en bleek uiteindelijk niet de beste oplossing. De opstelling gaat weg.

Trajectcontrole

Het snelheidsprobleem blijft ondertussen wel aanwezig in de straat. Op de bewonersvergadering van augustus 2022 kwam de vraag naar trajectcontrole aan bod. Het college van burgemeester en schepenen besliste recent om die trajectcontrole voor te bereiden.

Trajectcontrole werkt met nummerplaatherkenning. We denken aan deze twee palen:

  • één net voorbij het kruispunt met Veldhoek
  • één op de plaats van de huidige wegasverschuiving

Door de vrij zware administratieve procedure die we hiervoor op het bovengemeentelijke niveau moeten doorlopen, zal de trajectcontrole er vermoedelijk pas tegen eind 2024 zijn. In de tussenperiode zal de politie op geregelde tijdstippen snelheidscontroles uitvoeren.

Gepubliceerd op vrijdag 10 maart 2023 11 uur