Trage verbinding Lovendonk – Dellaertsdreef tijdelijk afgesloten

Gemeente Evergem legde eind 2020 een trage verbinding aan tussen Lovendonk en Dellaertsdreef. Een groep buurtbewoners spande daarop een rechtszaak aan. Op 28 juni 2022 deed het Hof van Beroep van Gent hierover een uitspraak.

Het gemeentebestuur krijgt op de belangrijkste punten gelijk: de weg moet niet opgebroken worden en kan dus blijven. Het hof van beroep oordeelde wel dat er bij de aanleg van de weg een vormfout werd gemaakt en biedt de mogelijkheid om deze te regulariseren. De regularisatie gebeurt door de gemeenteraad. Van zodra de beslissing van de gemeenteraad van kracht is, kan de trage weg opnieuw open.

Het gemeentebestuur stelt alles in het werk om de trage weg zo snel mogelijk op een correcte manier opnieuw open te stellen.

Het gemeentebestuur bekijkt overigens nog of zij cassatieberoep aantekent tegen dit arrest van het Hof van Beroep te Gent. Het is immers in het algemeen belang dat de trage verbinding tussen Lovendonk en Dellaertsdreef op een snelle en correcte wijze (opnieuw) wordt opengesteld.

Gepubliceerd op dinsdag 5 juli 2022 18 uur