Sanering grondwater Total Ertvelde

In verdere opvolging van de sanering van de vroegere zuurteerbekkens op de site van Total Ertvelde, heeft Total zich in de voorbije jaren, in nauwe samenwerking met de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), met SWECO (erkend bureau voor bodemsanering) en de Gemeente Evergem, actief gebogen over de kwaliteit van het grondwater onder en in de omgeving van de site. Na onderzoek adviseert de OVAM om het grondwater onder een afgebakende zone uit voorzorg niet te gebruiken. Eind september 2019 krijgen de betrokken eigenaars en bewonqers hierover een aangepast bodemattest. 

Infomarkt op woensdag 25 september 2019

De inwoners van Rieme, in het bijzonder de eigenaars en de bewoners van de percelen die in de afgebakende zone liggen, worden op woensdag 25 september 2019 tussen 16 uu en 20 uur uitgenodigd op een infomarkt in de Polyvalente zaal Sint-Barbara in de Sint-Barbarastraat 3 in Rieme. Vertegenwoordigers van Total, de OVAM, SWECO en de gemeente Evergem zullen aanwezig zijn om informatie te verstrekken.

  • Woensdag 25 september
  • Tussen 16 en 20 uur (vrije inloop)
  • Parochiezaal Rieme (Sint-Barbarastraat 3)