Subsidie voor Ont-moetingsruimte jongeren

Dienst Jeugd Evergem start een project ‘Ont-moetingsruimte voor jongeren’ en krijgt daarvoor een projecttoelage van LEADER-Meetjesland. Jongeren ‘moeten’ de dag van vandaag heel veel en dit project biedt hen meer psychische en fysieke ruimte.

Het project is er voor jongeren van 12 tot 16 jaar en loopt tot juni 2022.

Jongeren 'moeten' de dag van vandaag heel. Er wordt veel van hen verwacht. Evergem wil jongeren meer ruimte geven binnen de gemeenschap, zowel fysieke als psychische. Kansen om ruimtes tijdelijk of permanent te gebruiken, maar evengoed kansen om te experimenteren én te falen. Jongeren zijn ook actieve burgers met specifieke talenten. We gaan samen met jongeren op zoek naar ruimte om te ‘mogen’.

Over het project

Het project loopt van januari 2020 tot juni 2022. We gaan aan de slag in de deelkernen Ertvelde, Sleidinge en Evergem-Centrum. We vertrekken vanuit de resultaten van het onderzoek van de Regionale Jeugddienst ‘Jong Geweld in ’t Meetjesland’. Jongeren hebben nood aan een plek om te kunnen én mogen zijn, een ont-moetingsplek. We gaan verder in gesprek met de jongeren om deze noden met hen te verfijnen en te verdiepen. Het project richt zich op jongeren van 12 tot 16 jaar. Er is op dit moment geen open aanbod in Evergem, ook geen aanspreekpunt voor deze doelgroep. Er is enkel het aanbod van het klassieke jeugdwerk en/of de sportclub. Hierdoor missen heel wat jongeren kansen, vooral deze die het moeilijker hebben in de maatschappij. Hiervoor zal een medewerker in dienst komen.

Kleinschalig en buurtgericht

Door kleinschalig te starten en de buurt te betrekken, blijft het project haalbaar. Er is ook meer ruimte om intensief met de jongeren aan de slag te gaan. De focus ligt op coachen en versterken van de jongeren zelf. Zo kunnen ze zelf de uitdagingen op hun pad aan en ontwikkelen ze zich tot actief participerende burgers die zelf initiatieven nemen.

Dit is zowel participatie als jeugdwerk. Participatief stimuleren we jongeren om zelf het heft in handen te nemen. Jeugdwerk gebeurt vanuit het preventieve karakter. Door jongeren op het juiste moment te ondersteunen in hun ontwikkeling, vermijden we latere valkuilen.

Binnen dit project zijn er mogelijkheden om ruimtes te (her-)activeren en een nieuwe invulling te geven. Ook experimenten met pop-upideeën krijgen een kans voor invulling op lange termijn. Dit wordt echter pas een doel van zodra jongeren dit bevestigen als een nood en hier willen op inzetten. Hun vragen en noden blijven het uitgangspunt.

Beleid en samenwerking met anderen

Doorheen het project rollen de medewerkers op basis van praktijkvoorbeelden een beleid voor jongeren in Evergem uit. Daarna hopen ze om hun ervaringen en expertise te delen met andere gemeenten uit het Meetjesland. Omgaan of werken met jongeren is namelijk in veel gemeenten niet eenvoudig.

In samenwerking met Europese Unie, Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen en LEADER en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Gepubliceerd op vrijdag 31 januari 2020 10 u.