Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke maandag om 13 uur in de schepenzaal van het Administratief Centrum Gemeentehuis. Af en toe wordt hier van afgeweken en wordt er op een ander moment vergaderd.

Notulen

De notulen van het schepencollege worden opgesteld door de algemeen directeur. De notulen van de vorige zitting worden telkens in de volgende zitting ter goedkeuring voorgelegd. Het verslag van de vergadering komt niet online, maar kan je wel inkijken in één van de administratieve centra. Bij je aanvraag moet je duidelijk vermelden welk agendapunt je wil inkijken, je krijgt niet zomaar inzage in de volledige notulen. Een aanvraag voor meerdere punten tegelijk kan wel.

 


Agenda & Notulen Samenstelling