Storm maart 2019 erkend als ramp

De Vlaamse Regering besliste om de storm en de rukwinden die in maart 2019 over ons land trokken te erkennen als een algemene ramp. Er wordt 3,34 miljoen euro voorzien om de ingediende schadedossiers te vergoeden. Ook Evergem behoort tot het getroffen gebied.

Het Vlaams rampenfonds komt tussen voor:

  • Goederen die niet door jouw verzekering gedekt zijn. Had je schade? Dan moet je eerst je verzekeraar aanspreken.
  • Niet-binnengehaalde oogsten, teelten, bosaanplantingen, jouw vee die tijdens de storm buiten liep ...
  • Goederen die niet verzekerd zijn omwille van je financiële situatie (bijvoorbeeld omdat je een leefloon of uitkering hebt).
  • Goederen van het openbare domein (bijvoorbeeld een verlichtingspaal).Dien je aanvraag in voor 31 maart 2020.

DIEN JE AANVRAAG IN

Meer informatie

Gepubliceerd op maandag 13 januari 2020 9.16 u.