Sociaal tarief voor schoolkosten en kinderopvang

Zit je gezin in een financieel moeilijke situatie? Dan zoek je vast naar oplossingen om te besparen. De medewerkers van Jeugd en de Evergemse basisscholen spraken af om overal hetzelfde sociaal tarief te gebruiken voor de kosten voor maaltijden, studie, middagtoezicht, kinderopvang en speelplein.

Je voldoet als ouder aan één van deze voorwaarden:

  • je krijgt een leefloon
  • je hebt een 'groeipakket met recht op sociale toeslag'
  • je bent in begeleiding bij een schuldbemiddelaar of je hebt een collectieve schuldenregeling
  • je krijgt een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Je krijgt enkel een sociaal tarief als de school of de kinderopvang de juiste documenten hebben. De medewerkers kunnen je daar bij helpen. Je betaalt vanaf dan 40% van het standaardtarief.

Op sommige documenten staat een einddatum. Kijk zeker na of die datum niet voorbij is, anders betaal toch het standaardtarief.

Gepubliceerd op woensdag 14 september 2022 16 uur