Snoeiwerken omgeving Stoepestraat

Binnenkort krijgt het speelplein in de Stoepewijk een snoeibeurt. Een aannemer zal de beplanting verwijderen rond de nutscabine ter hoogte van Klein Kapittellei 11. Deze beplanting is moeilijk beheersbaar omdat er een aantal plantensoorten spontaan gegroeid zijn.

Volgende winter wordt de zone opnieuw aangeplant met inheems bosplantsoen zoals hazelaar, veldesdoorn, krentenboompje…

Er zijn nog meer snoeiwerken gepland in de Karthuizerlei en de Witherenlei. Daar is de kornoelje te breed uitgegroeid. De beplanting wordt over een breedte van 1 meter verwijderd. Het is dus zeker niet de bedoeling om alle beplanting weg te nemen. 

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020 0 u.