Sneeuw- en ijzelbestrijding

De strooicoördinator beslist op basis van de weersvoorspellingen wanneer de sneeuwploegen strooien en ruimen. Evergem beschikt over een eigen strooiploeg om de gemeentewegen te strooien. We doen ook beroep op twee externe firma's.

Gemeentewegen

Bij gladde wegen strooien we met droog zout. Is er zware sneeuwval? Dan moeten de we de wegen eerst ruimen. Nadien kunnen we strooien.

Er zijn drie strooirondes. Bij de keuze van de straten hielden we rekening met deze criteria:

 • de belangrijkste verbindingswegen
 • de wegen met een buslijn
 • de wegen met scholen en openbare gebouwen
 • per wijk strooien we een centrale weg

Fietspaden langs gemeentewegen

De fietspaden die enkel van de rijweg gescheiden zijn door wegmarkering, worden gestrooid samen met de rijweg. Voor de vrijliggende fietspaden zijn er twee strooirondes. Hiervoor gebruiken we een minitractor met een sneeuwschop en aanhangstrooier. Een vrachtwagen bevoorraadt deze tractor.

Evergem zet één ploeg in voor de fietspaden. Zij doen beide rondes. De rondes worden na elkaar afgewerkt. Fietsverbindingen in de dorpskernen, waar de minitractor niet kan passeren, strooien we met de hand.

Voetpaden

Op deze plaatsen maakt de sneeuwploeg de voetpaden sneeuw- en ijsvrij:

 • Administratief Centum Evergem, Sleidinge en Ertvelde
 • De sporthallen
 • De begraafplaatsen
 • Cultuurcentrum Evergem
 • Magazijn Oostveld
 • Alle ontmoetingscentra
 • Het politiecommissariaat
 • De scholen (het schoolbestuur strooit op de speelplaatsen en parkings)

Pleinen en parkings

We strooien de marktpleinen vóór de markt plaatsvindt.
Verder zijn ook een aantal parkings opgenomen in de strooirondes:

 • Rust- en verzorgingstehuis Eindeken
 • Rust- en verzorgingstehuis Hospitaalstraat
 • Rust- en verzorgingstehuis Hooiwege
 • Tramhalte Brielken
 • Bolwerkstraat
 • Begraafplaats Belzele
 • Kroonstraat
 • Cultuurcentrum Evergem
 • Eeklostraat

Wijken

Per wijk strooien we één centrale weg, zodat de bewoners toegang hebben tot de wijk. De andere straten in de wijk strooien we niet. Enkel bij langdurige gladheid en wanneer de toestand van de hoofdrondes volledig in orde is, kunnen de andere straten aan bod komen.

Wat doet de Vlaamse Overheid?

In Evergem zijn er ook enkele gewestwegen. Daar staat het Vlaams Gewest in voor de strooirondes:

 • N456
  Christoffelweg - Kwadeweg - Hulleken - Polenstraat - Sleidinge-Dorp - Hooiwege -Zwaantje - Singel
 • N458
  Burggravenlaan - Kerkbruggestraat - Drogenbroodstraat - Wippelgem-Dorp - Wippelgem Eindeken - Noordlaan - Aardeken - Lindenlaan - Marktplein - Holstraat
 • N448
  Ertveldesteenweg - Eeklostraat - Hospitaalstraat - Stoepestraat
 • N474
  Christoffel Columbuslaan - Vasco da Gamalaan
 • N9
  Brugse Steenweg
 • R4
  Jacques Paryslaan

Jij kan meehelpen!

Als inwoner wordt van je verwacht dat je het voetpad (of de verharde berm) opruimt tussen zonsopgang en 20 uur wanneer het gesneeuwd of geijzeld heeft. De sneeuw leg je best op een hoop aan de rand van het voetpad of de berm. Zorg dat dit veilig is, zodat er geen gevaar ontstaat voor het doorgaand verkeer.

Strooizout is niet te koop bij het gemeentebestuur. Je kan het in elke supermarkt kopen. Je kan keukenzout gebruiken of strooizout in de winkel kopen.

Verstoorde afvalophaling

 • Ophalers proberen bij glad weer altijd eerst de centrumstraten te bedienen.
 • Daarna werken ze verder naar de buitenwijken en landelijke gebieden.
 • De routes verlopen niet altijd op dezelfde manier, zet je afval dus zeker voor 6 uur buiten.
 • De chauffeur oordeelt of het veilig is om een straat in te rijden, voor vrachtwagens is dat niet hetzelfde als voor personenwagens.
 • Als de voetpaden te glad zijn, kan je huisvuil blijven staan.
 • Als je afval niet is opgehaald, gelieve het dan terug binnen te halen.