Slachtoffers legionella kunnen aansluiten bij gemeentelijke burgerlijke partijstelling

Gemeente Evergem diende bij de onderzoeksrechter een klacht in met burgerlijke partijstelling, naar aanleiding van de legionellabesmetting. Inwoners van Evergem kunnen gratis aansluiten bij de gemeentelijke burgerlijke partijstelling.

Evergemse slachtoffers kunnen bij de raadsman van de gemeente terecht met juridische vragen, consultaties en voor de burgerlijke partijstelling. De gemeente draagt de kosten.

Het is een vrijblijvend aanbod. Het staat slachtoffers uiteraard vrij om niet op dit aanbod in te gaan en zelf of via hun verzekering een raadsman aan te stellen.

Aansluiten bij burgerlijke partijstelling gemeente

Omdat een juridische procedure vaak omslachtig is en voor veel mensen een hoge drempel, stelde de gemeente voor om aan te sluiten bij de gemeentelijke burgerlijke partijstelling. Dat werd op dinsdag 11 juni officieel bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen.

De gemeente stelde een raadsman aan. Die diende op donderdag 23 mei namens de gemeente een klacht in met burgerlijke partijstelling. Door die klacht, werd het legionelladossier een ‘gerechtelijk onderzoek’. Dat houdt in:

  • De onderzoeksrechter voert het onderzoek
  • Zoekt belastende (à charge) en ontlastende (à décharge) elementen (principe vermoeden van onschuld)
  • Het geheim van het onderzoek is belangrijk

 

Slachtoffers die aansluiten bij de gemeentelijke burgerlijke partijstelling, hoeven niet zelf naar de onderzoeksrechter te stappen, maar kunnen dat via de raadsman van de gemeente doen.

Raadsman gemeente Evergem: Advocaat Steven Vermandel, Kapellestraat 58, 9940 Evergem, T 09 328 88 78, info@advocaat-vermandel.be 

Informatie en hulp

Op woensdag 29 mei bracht gemeente Evergem de slachtoffers van de legionellabesmetting op de hoogte dat de bron gevonden was. Op dinsdag 4 juni kregen de getroffen families meer informatie over het onderzoek, de burgerlijke partijstelling en de stappen die zij zelf kunnen zetten. Zowel van het Agentschap Zorg en Gezondheid, de gemeente, Stad Gent, het parket als het justitiehuis.

Het justitiehuis heeft een dienst ‘slachtofferonthaal’, waar ze gratis terecht kunnen voor inlichtingen over de juridische stand van het dossier, ondersteuning tijdens de gerechtelijke procedure, vragen aan de onderzoeksrechter en gespecialiseerde diensten.

Slachtofferonthaal Justitiehuis

  • specifieke inlichtingen over de juridische stand van zaken in jouw dossier
  • ondersteuning en begeleiding tijdens de hele gerechtelijke procedure
  • vragen beantwoorden en eventueel doorsturen naar de onderzoeksrechter
  • eventueel doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp

 

Gepubliceerd op dinsdag 11 juni 2019 0 u.