College van burgemeester en schepenen

Het schepencollege vergadert in principe elke maandag om 13 uur in de schepenzaal van het Administratief Centrum Gemeentehuis. Af en toe wordt hier van afgeweken en wordt er op een ander moment vergaderd.

Notulen

De notulen van het schepencollege worden opgesteld door de algemeen directeur. De notulen van de vorige zitting worden telkens in de volgende zitting ter goedkeuring voorgelegd. Het verslag van de vergadering komt niet online, maar kan je wel inkijken in een administratief centrum. Bij je aanvraag moet je duidelijk vermelden welk agendapunt je wil inkijken, je krijgt niet zomaar inzage in de volledige notulen. Een aanvraag voor meerdere punten tegelijk kan wel.

Samenstelling

 • Joeri De Maertelaere N-VA

  Burgemeester

  Bevoegdheden

  • Politie en brandweer
  • Ontwikkeling van haven en kanaalzone
  • Sport
  • Communicatie en informatie
  • Kerkfabrieken
  • Intergemeentelijke samenwerking

  Contactgegevens

  Adres

  Witherenlei 21, 9940 Evergem

  GSM
  0476 887 695
  tel.
  09 328 91 99
  E-mail
  burgemeester@evergem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen op afspraak - neem hiervoor contact op met de burgemeester zelf

 • Erik De Wispelaere CD&V

  1e schepen

  Bevoegdheden

  • Openbare werken (uitgezonderd openbaar groen en trage wegen)
  • Wegen in verkavelingen na overname door de gemeente
  • Verkeer en mobiliteit
  • Waterlopen
  • Nutsvoorzieningen
  • Landbouw

  Contactgegevens

  Adres

  Doornzeelsestraat 15, 9940 Evergem

  GSM
  0476 418 912
  E-mail
  erik.dewispelaere@evergem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

   Zitdagen op afspraak

 • Kathleen Depoorter N-VA

  2e schepen

  Bevoegdheden

  • Financiën en begroting
  • Middenstand en lokale economie
  • Internationale samenwerking
  • Volksgezondheid
  • Dierenwelzijn

  Contactgegevens

  Adres

  Langerbrugsestraat 18, 9940 Evergem

  GSM
  0476 449 140
  E-mail
  kathleen.depoorter@evergem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen op afspraak

 • Rob Trenson N-VA

  3e schepen

  Bevoegdheden

  • Onderwijs
  • Personeelszaken
  • Kinderopvang

  Contactgegevens

  Adres

  Eiland 23, 9940 Evergem

  GSM
  0478 918 673
  tel.
  09 327 04 32
  E-mail
  rob.trenson@evergem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Patrick Huyghe N-VA

  4e schepen

  Bevoegdheden

  • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
  • Milieu
  • Natuurontwikkeling
  • Recyclagepark
  • Huisvesting
  • Openbaar groen
  • Wegen in verkavelingen tot overname door gemeente (inclusief rooilijnen in andere verkavelingen)

  Contactgegevens

  Adres

  Koekoekstraat 4, 9940 Evergem

  GSM
  0476 466 002
  E-mail
  patrick.huyghe@evergem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen op afspraak

 • Martine Willems CD&V

  6e schepen

  Bevoegdheden

  • Cultuur en culturele infrastructuur
  • Bibliotheken
  • Jeugd en jeugdinfrastructuur
  • Toerisme
  • Gemeenschapsvorming en vrijwilligerswerk
  • Trage wegen
  • Voorzitter Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

  Contactgegevens

  Adres

  Emeric De Bruynelaan 23, 9940 Evergem

   

  GSM
  0479 652 793
  E-mail
  martine.willems@evergem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen op afspraak

 • Filip Lehoucq CD&V

  7e schepen

  Bevoegdheden

  • Feestelijkheden, kermissen en jaarmarkten en kerstverlichting en logistiek
  • Alle plechtigheden (oud-strijders, verjaardag verenigingen, 65-jarigen)
  • Jubilarissen en jubilea
  • Plechtigheden (oud-strijders)
  • Patrimonium (inclusief rechtszaken en verzekeringen)
  • Monumenten en landschappen
  • Erfgoed
  • Grondbeleid (inclusief rooilijnen buiten verkavelingen)

  Contactgegevens

  Adres

  Vierlindenstraatje 1, 9940 Evergem

  GSM
  0478 420 527
  tel.
  09 357 74 72
  E-mail
  filip.lehoucq@evergem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen op afspraak

 • Filip Huysman CD&V

  Schepen

  Bevoegdheden

  Schepen wegens onverenigbaarheid ministerambt Joke Schauvliege

  • Burgerlijke Stand en Bevolking
  • Senioren
  • Verbroedering
  • Begraafplaatsen
  • ICT

  CD&V

  Contactgegevens

  Adres

  Walgracht 4, 9940 Evergem

  GSM
  0475 444 974
  tel.
  09 253 76 19
  E-mail
  filip.huysman@evergem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Zitdagen op afspraak

 • Danny Coene

  Algemeen directeur

  Contactgegevens

  Adres

  Administratief Centrum Gemeentehuis
  Fortune De Kokerlaan, 9940 Evergem

  GSM
  0490 564 024
  tel.
  09 216 05 03 (intern 503)
  E-mail
  danny.coene@evergem.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

Contact en openingsuren

Secretariaat

Gebouw
Administratief Centrum Evergem
Adres
Fortune De Kokerlaan 119940Evergem
tel.
09 216 05 00
E-mail
secretariaat@evergem.be

Openingsuren

Vandaag

open 8.45 - 11.45 u. & 14 - 16.30 u.

Morgen

open 8.45 - 11.45 u.