Naar inhoud

College van burgemeester en schepenen

Schepencollege

Het college van burgemeester en schepenen vergadert in principe elke maandag om 13 uur in de schepenzaal van het Administratief Centrum Gemeentehuis. Af en toe wordt hier van afgeweken en wordt er op een ander moment vergaderd.

De notulen van het schepencollege worden opgesteld door de gemeentesecretaris. De notulen van de vorige zitting worden telkens in de volgende zitting ter goedkeuring voorgelegd.


Agenda & Notulen Samenstelling