Samen maken we de mobiliteitsswitch!

Met de mobiliteitsswitch zet de Vlaamse Overheid in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op plaatsen waar er veel reizigers zijn, komen er snellere en frequentere verbindingen. Op minder drukke plaatsen is er flexvervoer.

Combimobiliteit

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit: je combineert verschillende vervoermiddelen om je bestemming te bereiken. Denk aan de trein, tram, bus, (deel)fiets of deelwagen.

Je wandelt of fietst bijvoorbeeld naar het station van Sleidinge. Daar neem je de trein en dan de bus tot bij vrienden. Of je rijdt met de auto tot aan Brielken en je neemt daar de tram of deelfiets naar het centrum van Gent.

Belangrijke plaatsen vlot bereikbaar

Door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op elkaar af te stemmen, rijden er minder lege bussen en trams rond én worden drukke lijnen beter bediend.

Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, bedrijventerreinen, sport-, cultuur- en winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen.

Hoppin

Hoppin bundelt alle oplossingen voor het openbaar vervoer onder één herkenbare naam. De naam verwijst naar de manier waarop we ons in de toekomst zullen verplaatsen. We zullen 'hoppen' van het ene op het andere vervoermiddel. Van de trein naar een deelfiets bijvoorbeeld.

Je herkent de Hoppinpunten aan de paarsgroene zuilen. In onze gemeente zijn station Evergem,
station Sleidinge, halte Gentweg en halte Puinenstraat alvast geselecteerd als Hoppinpunt. Er komen deelfietsen op die punten. Ook Brielken zal een Hoppinpunt zijn.

Klaar tegen de zomer van 2023

Tegen juli 2023 moet alles klaar zijn om de mobiliteitsswitch te maken. Intussen werken
de Vlaamse overheid, De Lijn, de NMBS, de vervoerregio’s en alle lokale besturen verder aan de
praktische uitwerking.

MEER INFO OVER DE SWITCH

Gepubliceerd op maandag 7 maart 2022 14 u.