Samana Evergem

Welkom op de webpagina van Samana Evergem.

Ziekenzorg CM heet vanaf 24 september Samana.

Van naam veranderen doe je niet zo maar. Zeker niet als vereniging die al meer dan 65 jaar in heel Vlaanderen gekend is. Maar de naam ‘Ziekenzorg CM’ riep voor steeds meer mensen een fout beeld op.

Chronisch zieke mensen, vooral jongeren, vragen niet om ‘ziekenzorg’. Zij willen hun leven zelf in handen nemen.

Ook mantelzorgers worden door de naam Ziekenzorg op het verkeerde been gezet. Die zegt immers letterlijk dat we zorgen voor zieke mensen, niet dat we ook heel wat betekenen voor de naasten die hen dag in dag uit bijstaan.

Tenslotte vonden tal van (kandidaat) vrijwilligers niet de weg naar ons, omdat ze zichzelf niet meteen ‘ziekenzorg’ zien verlenen.

De boodschap was daarom duidelijk: als onze naam niet meer staat voor wat we doen en zijn, hoe willen we dan dat mensen begrijpen wat we voor hen kunnen betekenen?

Daarom gingen we samen op zoek naar een nieuwe naam.

 ‘Samen’ was met voorsprong het belangrijkste kernwoord dat werd ingezonden bij de zoektocht naar een nieuwe naam. De tweede bouwsteen van de nieuwe naam is het woord ‘mana’ dat kracht betekent. Samana betekent dus eigenlijk: Samen Sterk!

 Nieuw logo

 Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo. Centraal in dat logo staan twee figuren. Schouder aan schouder. Of kijken ze mekaar aan? Maakt niets uit, ze zijn er voor mekaar, ze communiceren. Met elkaar, met iedereen.

Mensen met elkaar verbinden vormt een rode draad bij Samana.

Samana stelt eenzame mensen en/of thuisgebonden zieke mensen centraal. Sociaal contact mogelijk maken is onze belangrijkste opdracht. We creëren een warme buurt, waar mensen elkaar opzoeken en zieke mensen samen ondernemen wat ze alleen niet kunnen.

Samana is er ook voor zieke mensen die hulp nodig hebben, die willen ontspannen, hun grenzen willen verleggen. We bezorgen hen vakanties op maat om met anderen ervaringen en vriendschappen te delen en sociaal contact te creëren.

Samana is er voor mensen die op zoek zijn naar handvatten. Voor bruikbare informatie en contact, kunnen ze bij ons terecht.

Samana is er voor mantelzorgers die op verhaal willen komen: er eens uit willen, zoeken naar duidelijke informatie, ontspanning, gepaste ondersteuning en contact met elkaar.

Samana bouwt voort op al het goede dat Ziekenzorg CM zoveel jaar bood en legt nieuwe accenten om ook andere mensen op een eigentijdse wijze aan te spreken.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op samana.be.

Contactgegevens

Adres
Kramershoek 31, 9940Evergem

Contactpersoon

De Fleurquin Christine