Rieme

Welkom in Rieme!

Er zijn de laatste jaren heel wat inspanningen geleverd om de leefbaarheid in Rieme te verhogen. Er wonen veel jonge gezinnen, dat brengt een nieuwe dynamiek met zich mee. Er zijn mooie buffergebieden aangelegd tussen de woonkern en de industrie en de dorpskern wordt volledig omgetoverd naar een rustige woonkern.

Er is ook een basisschool in Rieme, naast het parochiaal centrum.

Wat mis je op deze pagina? Laat het weten ...