Rebootkamp, een jongerenkamp voor risicovolle gamers

Tijdens het Rebootkamp daagt de organisatie de deelnemers uit om op een actieve, creatieve en reflectieve manier aan slag te gaan met leeftijdsgenoten die eenzelfde passie hebben voor gamen. Het kamp stimuleert jongeren om op op zoek te gaan naar alternatieve vrijetijdsbestedingen.

Praktijk- en onderzoekservaringen leerden ons dat gamers in de beginfase van overmatig gamen niet makkelijk openstaan voor het klassieke vroeginterventie- of hulpverleningsaanbod. Risicovolle gamers blijken eerder nood te hebben aan toeleiding naar bijkomende betekenisvolle vrijetijdsbesteding. Dit omdat het reguliere vrijetijdsaanbod soms onvoldoende aansluit, zelfvertrouwen in offline activiteiten laag is, men moeilijk tot initiatief komt om effectief te veranderen en er weinig offline ondersteunend contact is.

Tijdens Reboot leren jongeren de valkuilen kennen van het gamen en worden ze bewuster van hun gamegedrag. Dit heeft tot doel om een gezondere balans op te maken tussen een online en offline netwerk. Deze methodiek bevindt zich in een experimentele fase. Met toekomstige ervaringen kan deze methode in de toekomst meer onderbouwd worden.

Praktisch

  • Doelgroep: risicovolle en problematische gamers tussen 15 en 18 jaar. 
  • Data: van 26 tot en met 30 augustus 2019
  • Locatie: Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen
  • Kostprijs: 175 euro
  • Er zijn 10 beschikbare plaatsen

Meer info op www.rebootkamp.be.

Gepubliceerd op donderdag 16 mei 2019 20.10 u.