Reispas - internationaal paspoort

Een reispas (ook wel internationaal paspoort genoemd) is een officieel en wereldwijd erkend reisdocument in de vorm van een boekje.

 • Je kan ermee naar alle landen van de wereld reizen en terugkeren.

Een reispas is geen visum.

Voor bepaalde landen heb je een visum nodig. Een visum vraag je aan bij de ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe gaat, dat kan je niet aanvragen bij de gemeente.

Als je wil weten voor welke landen je een reispas en/of visum nodig hebt, dan kan je terecht bij je reisagent, de Ambassade of het Consulaat vah het land waar je heen reist, of op de website van FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl/reisdocumenten

Het Belgisch paspoort bevat biometrische gegevens: naast de gegevens over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en foto bevat het ook je vingerafdrukken.

Geldigheidsduur

 • Een reispas voor een volwassene is zeven jaar geldig. Minderjarigen krijgen een reispas die vijf jaar geldig is.

 • Een reispas kan niet verlengd worden. Als je reispas vervalt of beschadigd is, moet je een een nieuwe reispas aanvragen.

Voorwaarden

Wie kan een reispas aanvragen?

Inwoners van Evergem (officieel ingeschreven) met de Belgische nationaliteit

Belgen die in het buitenland wonen én ingeschreven zijn bij een diplomatieke post kunnen een reispas aanvragen bij de Ambassade of bij het Consulaat in het land waar ze wonen. In uitzonderlijke gevallen kan dit ook in België, neem hiervoor eerst telefonisch contact op met het team Burgerzaken om af te stemmen of je in aanmerking komt.

Ben je geen Belg?

Neem dan contact op met het team burgerzaken/ Burger en Welzijn, een medewerker gaat dan na of je in aanmerking komt voor een reispas.

Foto

 • neutrale gezichtsuitdrukking: gesloten mond, geen glimlach

 • hoofd en schouders rechtop houden

 • aangezicht is volledig vrij: voorhoofd, kin en aanzet van de oren moeten zichtbaar zijn

 • ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing in brilglazen, geen getinte glazen, gene grote montuur of montuur die langs de ooglijn loopt

 • de foto moet recent zijn, max. 6 maand oud

Bewijsstukken

Aanvragen

 • identiteitskaart
 • recente pasfoto (max 6 maand oud) pasfoto in kleur, die voldoet aan de voorwaarden - zie fotopaspoort.be 
 • oude (vervallen) reispas of het attest van verlies/diefstal
  je kan je oude reispas terugkrijgen als souvenir, nadat we die ongeldig gemaakt hebben

Afhalen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • indien je een reispas voor iemand anders afhaalt, breng je ook een volmacht mee en een kopie van de identiteitskaart van de persoon voor wie de reispas bestemd is, samen met je eigen identiteitskaart

Procedure

Aanvragen

 • Je vraagt je reispas persoonlijk aan. We hebben je handtekening nodig en registreren je vingerafdrukken.

 • minderjarigen moeten vergezeld zijn van een ouder of voogd

Afhalen

 • Haal je reispas persoonlijk af, op het afgesproken tijdstip aan het onthaal.

 • Iemand anders kan jouw reispas enkel afhalen met een volmacht, een kopie van jouw identiteitskaart, het aanvraagformulier en zijn eigen identiteitskaart.

Wanneer vraag je je reispas aan?

 • Doe de aanvraag uiterlijk 8 à 10 werkdagen voor je vertrekt, dit is de standaardprocedure.

 • Heb je je reispas dringend nodig?
  Er bestaat ook een spoedprocedure en een super spoedprocedure. In deze gevallen kan je de reispas vroeger afhalen afhankelijk van de procedure en het tijdstip van aanvraag. Neem hiervoor eerst telefonisch contact op met het team burgerzaken/Burger & Welzijn om af te stemmen welke procedure voor jou nodig is.

  • Spoedprocedure: bij aanvraag vóór 14.30 uur kan je je reispas in principe in de loop van de volgende werkdag afhalen. Als de aanvraag gebeurd is na 14.30 uur, is je reispas na twee werkdagen beschikbaar.

  • Super spoedprocedure: bij een aanvraag vóór 11 uur, kan je de reispas 4,5 uur later afhalen in FOD Buitenlandse Zaken te Brussel, tijdens hun openingsuren. Bij een aanvraag na 11 uur, is de reispas in Brussel beschikbaar de volgende dag vanaf 10.30 uur.

Bedrag

 • tot 18 jaar
  • 43 euro voor de gewone procedure
  • 222 euro voor de spoedprocedure
  • 282 euro voor de super spoedprocedure
 • vanaf 18 jaar
  • 73 euro voor de gewone procedure
  • 252 euro voor de spoedprocedure
  • 312 euro voor de super spoedprocedure

Betaal maximaal digitaal

 • In de administratieve centra in Ertvelde en Sleidinge kan je enkel met bancontact betalen.
 • Administratief Centrum Evergem kan je betalen met bancontact of cash via betaalautomaat.