Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van dertig dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Bedrag

Per stedenbouwkundig uittreksel betaalt men 50 euro, dat is 25 euro voor het uittreksel uit het plannenregister en 25 euro voor het uittreksel uit het vergunningenregister. Notariële inlichtingen blijven gratis. Het stedenbouwkundig uittreksel is gratis indien het dienstig is voor openbaar nut (bijvoorbeeld onteigening). Dat dient vermeld te worden bij de aanvraag.