Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet u stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kunt u verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet u mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

U ontvangt het stedenbouwkundig uittreksel binnen dertig dagen na ontvangst van de aanvraag.

We gaan na of u de documenten gratis krijgt. Als dat niet zo is, wordt u op de hoogte gebracht.

Gelieve het bedrag binnen de 5 dagen te storten op rekening van Gemeente Evergem, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem, BE60 0910 1669 7870 met de vermelding "prom - stedenbouwkundig uittreksel + uw referentie".

Bedrag

Per stedenbouwkundig uittreksel betaalt u 125 euro

  • 50 euro voor het uittreksel uit het plannenregister 
  • 50 euro voor het uittreksel uit het vergunningenregister 
  • 25 euro voor notariële inlichtingen

Het stedenbouwkundig uittreksel is gratis als het dient voor openbaar nut (bijvoorbeeld onteigening). Dat moet u vermelden bij uw aanvraag.