Akte van geboorte - Geboorteakte

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon:

 • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
 • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
 • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de geboorteakte aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Een afschrift of uittreksel uit de geboorteakte kan worden aangevraagd door:

 • persoon zelf
 • familieleden in eerste graad
 • door een bijzonder gemachtigde (bv. door een notaris of een advocaat)

Procedure

Je kan een uittreksel of afschrift van je geboorteakte aanvragen in je woonplaats, in de plaats in België waar je geboren bent of in elke andere Belgische gemeente. Dit hoeft dus niet noodzakelijk in de geboorteplaats worden aangevraagd.

 

Je kan volgende uittreksels of afschriften uit de geboorteakte aanvragen: 

 • Afschrift = kopie van de volledige geboorteakte
 • Uittreksel met vermelding afstamming = met vermelding van naam, geboorteplaats, geboortedatum en naam van de ouders
 • Uittreksel internationaal (7-talig). Dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Voor sommige landen heb  je een afschrift (zie hierboven) nodig. In dat geval moet de volledige geboorteakte vertaald worden

 

Een aanvraag kan:

 • digitaal

Je kan inloggen met een kaartlezer, Eid en pincode of met de itsme app. Als je niet beschikt over deze mogelijkheden, kan je manueel je gegevens invullen.

 • persoonlijk aan het loket burgerzaken - burgerlijke stand

Je krijgt het document meteen mee als het digitaal beschikbaar werd gesteld door de gemeente waar de geboorte plaatsvond. 

Sinds  31 maart 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert je akte van voor die datum, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

 

 

Afschriften en uittreksels die elektronisch worden opgevraagd, zijn voorzien van een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als deze afgeleverd door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • Als je een volmacht hebt om de geboorteakte in naam van iemand anders aan te vragen, breng je de volmacht mee + de identiteitskaart van de volmachtgever