Huis-aan-huisinzameling van tuinafval en snoeiresten

Tuinafval en snoeiresten worden aan huis opgehaald. Onder tuinafval en snoeiresten verstaan we grasmaaisel, bladeren, resten van bloemen en planten, snoeihout, boomstronken of wortels. De data van de huis-aan-huisophaling zijn terug te vinden in de afvalkalender.

Wat kan niet bij tuinafval en snoeiresten?

  • Aarde of stenen, graszoden, resten van maaltijden, plastic, bloempotten, papier en metaal.

Voorwaarden

Tuinmateriaal dat aangeboden wordt moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Takken en ander los snoeimateriaal moeten worden samengebonden. Dit pak mag niet langer dan 1 meter zijn en niet meer wegen dan 30 kg. De diameter van de takken mag maximum 10 cm zijn.
  • Fijn tuinafval (bladeren, gazon- en wegbermmaaisel, haagscheersel, verwelkte bloemen) mag enkel in de composteerbare zakken van het gemeentebestuur Evergem en niet in gewone papieren of plasticzakken. Maximum 30 kg per zak.
  • Boomwortels scheid je vooraf van de stam of de takken.  Ze mogen maximum een diameter van 50 cm hebben en maximum 30 kg wegen.
  • Het totaal volume tuinafval per ophaalpunt en per ophaling is beperkt tot 2 m³.

Procedure

De ophalingen aan huis tijdens de inzamelweken starten telkens op maandag om 6 uur. Zet je tuinafval (en de boomwortels) tijdig buiten: ten vroegste de zaterdag vóór de ophaalweek en ten laatste op maandag (1e ophaaldag) om 6 uur.

Het is verboden afval gezamenlijk met andere woningen buiten te plaatsen of te verzamelen op andere plaatsen langs de weg.

Bedrag

De composteerbare zakken koopt u bij deze verkooppunten (€ 0,50 per stuk). 

Meer info

Tip! Steek het materiaal niet vroeger dan een week voor de ophaling in de composteerbare zakken, vul de zak onderaan met droog materiaal en bewaar ze op een droge plaats.

Tip! Met tuinafval en snoeiresten kan je het volgende doen:

    • thuiscomposteren: de milieuvriendelijkste en beste oplossing, je kan gebruik maken van een compostbak, composthoop of compostvat;
    • het groenafval naar het recyclagepark brengen.