Huis-aan-huisinzameling van groot snoeiafval

Groot snoeiafval wordt aan huis opgehaald. Onder groot snoeiafval verstaan we snoeihout, boomstronken of wortels. De data van de huis-aan-huisophaling zijn terug te vinden in de afvalkalender.

Wat kan niet bij groot snoeiafval?

 • Aarde of stenen, graszoden, resten van maaltijden, plastic, bloempotten, papier en metaal.
 • grasmaaisel, bladeren, resten van bloemen en planten

Voorwaarden

 • Snoeihout moet je samenbinden.
  • niet langer dan 1 meter
  • niet meer dan 30 kg
  • diameter van de takken mag maximum 10 cm zijn
 • Los snoeimateriaal (bladeren, gazon- en wegbermmaaisel, haagscheersel, verwelkte bloemen en planten) kan je enkel aanbieden bij de tweewekelijkse ophaling van gft, in een gft-container van de gemeente.
 • Boomwortels scheid je vooraf van de stam of de takken.  
  • maximum een diameter van 50 cm
  • maximum 30 kg
 • Het totaal volume tuinafval per ophaalpunt en per ophaling is beperkt tot 2 m³.

Procedure

De ophalingen aan huis tijdens de inzamelweken starten telkens op maandag om 6 uur. Zet je snoeiafval tijdig buiten: ten vroegste de zaterdag vóór de ophaalweek en ten laatste op maandag (1e ophaaldag) om 6 uur.

Het is verboden om afval gezamenlijk buiten te zetten met dat van andere woningen buiten te plaatsen, je mag het ook niet op andere plaatsen zetten langs de weg.

Meer info

Tip! Tuinafval en snoeiresten kan je

  • thuiscomposteren: de milieuvriendelijkste en beste oplossing, je kan gebruik maken van een compostbak, composthoop of compostvat
  • naar het recyclagepark brengen