Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

Het gemeentebestuur streeft naar een duurzaam milieu- en energiebeleid. Belangrijk is onder meer het verminderen van het gebruik van drinkwater. Daarom voorziet ze in een premie voor wie zelf (dus niet verplicht) een regenwaterput steekt.

Regenwaterput

Water dat u gebruikt om het toilet door te spoelen, voor wasmachines, sproeien in de tuin of voor de schoonmaak, hoeft niet de kwaliteit van drinkwater te hebben. Door hier regenwater voor te gebruiken kan er op een duurzame manier bespaard worden op kostbaar en schaars drinkwater. De premie voor een regenwaterput moet de inwoners stimuleren om hier gebruik van te maken.

Voorwaarden

 

  • Het gebouw moet op Evergems grondgebied gevestigd zijn.
  • Aanvragen binnen de 2 maand na factuurdatum. De datum van de meest recente factuur geldt.
  • De premie wordt éénmalig toegekend aan de eigenaar van het gebouw of de huurder (mits toestemming van de eigenaar).
  • De hemelwaterput moet voldoende groot zijn en er moet een toilet EN wasmachine op aangesloten zijn.
  • Er mag geen verbinding zijn tussen leidingwater en hemelwater.
  • Er moet een bepaalde hoeveelheid water gebufferd worden.
  • De hemelwaterinstallatie moet gekeurd zijn door de Watergroep, op verzoek van de aanvrager.
    Keuring voor een gescheiden circuit, kunt u aanvragen bij Dienst Keuringen van de Watergroep via tel. 056 23 17 93 of info.keuringen@dewatergroep.be

Bedrag

De premie voor een regenwaterput bedraagt maximum € 625 en kan niet hoger zijn dan het factuurbedrag.

Uitzonderingen

Als de plaatsing van een regenwaterput stedenbouwkundig verplicht is (bijvoorbeeld bij verbouwing of nieuwbouw), dan kunt u geen premie aanvragen.

Meer info

Zowat alles over water vindt u ook bij het Waterloket, het Vlaams informatiepunt over duurzaam omgaan met water, tel. 0800-99 004.