Erkenning van een kind

Wanneer je als ongehuwd koppen een kind krijgt, kan de vader of meemoeder het kind erkennen met de toestemming van de moeder.

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind.

Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Procedure

Je kan een kind erkennen:

 • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. (De gynaecoloog kan dit attest afleveren).
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

 

Beide ouders moeten samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in het gemeentehuis van je woonplaats of in het gemeentehuis waar het kind geboren is.

 

Neem tijdig contact op met het team Burgerzaken - Burgerlijke stand of maak tijdig een afspraak om na te gaan welke documenten je nodig hebt voor de erkenning.

Bedrag

De erkenning van een kind is gratis.

Wat meebrengen

 

 • identiteitskaart of verblijfskaart
 • bij erkenning voor de geboorte (prenatale erkenning): attest met vermoedelijke bevallingsdatum
 • bij erkenning na de geboorte: recente geboorteakte van het kind (dit document mag maximum 1 jaar oud zijn)
 • bij erkenning door iemand die niet ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister is het mogelijk dat bijkomende documenten nodig zijn:
  • eventueel bewijs van burgerlijke staat
  • eventueel een bewijs van nationaliteit
  • eventueel een bewijs van actuele verblijfplaats (bv attest van woonst)

Documenten die opgesteld zijn in het buitenland, moeten mogelijks voorzien zijn van een apostille of legalisatie en van een vertaling naar het Nederlands door een  Belgische beëdigd vertaler.