Participatie en sociale activering (subsidie)

Het OCMW voorziet in een subsidie voor sportactiviteiten en culturele activiteiten. De doelgroep: gezinnen met kinderen. Dit om kansarme kinderen zoveel mogelijk kansen te bieden om zich in de maatschappij te integreren en zo aan kansarmoede te ontsnappen.

 

Voorwaarden

Jonger dan 18 jaar

  • de ouders hebben een leefloon, een verhoogde tegemoetkoming, OMNIO-statuut of zijn in schuldbemiddeling

18 jaar of ouder

  • heeft een leefloon, verhoogde tegemoetkoming, OMNIO-statuut of in schuldbemiddeling is

Procedure

U kunt een aanvraag indienen tijdens de zitdagen van de Algemene Sociale Dienst. Er is steeds een sociaal financieel onderzoek, om te weten of u in aanmerking komt. 

Eens er een goedkeuring is, kan je aanvraag aan dienst participatie en sociale activering doorgeven.

Bedrag

Jonger dan 18 jaar

  • maximum € 150 per jaar (socioculturele participatie en kinderarmoedebestrijding)

18 jaar of ouder

  • maximum € 75 per jaar (socioculturele participatie)